Цени на инертни материали

Цени на инертни материали в Монтана

„„ХХХХХ“ ООД е един от основните производители на инертни материали от речна кариера в района на област Монтана, като в тази връзка предлага изключително изгодни цени на инертни материали в Монтана. Кариерата предлага богат асортимент от видове и размери на материали с различно приложение в строителството. „ХХХХХ“ ООД осигурява необходимите строителни материали за множество фирми и строителни бази в цяла северозападна България.

Продуктите от кариерата се използват най-вече за:

 • производството на бетон;
 • производството на цимент;
 • производството на асфалт;
 • като основнопологане при строителството на пътища и водопроводи;
 • зимно време за опесъчаване на пътищата в областта, в случай на снеговалежи и заледявания.

Добиването на инертните материали се извършва в чашката на язовир Огоста, землището на с.Горно Церовене, област Монтана. След добива на материалите, същите се пресяват и сортират на пресевна и промивна машина, след което се отделят и промиват, като се добиват следните инертни материали: филц, трошен камък и респективно пясък. Пречистените съставки на инертните материали при нашите съоръжения за промиване се изнасят автоматично посредством изнасящи шнекове, при което статично се обезводняват и разтоварват.

Цени на инертни материали в Монтана
Цени на инертни материали в Монтана

От производителя на инертните материали в област Монтана – „ХХХХХ“ ООД, може да закупите следните видове на най-изгодни цени:

 1. Цена за пясък 0/4 мм;
 2. Цена за баластра речна нестандартна;
 3. Цена за филц (речен) фракция 4/20 мм;
 4. Цена за филц (речен) фракция 16/32 мм;
 5. Цена за камък за буто бетон;
 6. Цена за трошен камък;

Инертните материали са с високо качество, на достъпни цени и са много търсена стока от строителните фирми в района. Производителят постоянно инвестира в нови машини, за да задоволи пазарните нужди на клиентите, като за тази цел  целогодишно се поддържа голямо количество висококачествени инертни материали.

Цените на инертните материали се определят конкретно за всеки един клиент, в зависимост от поръчаните от него количества.

Всички наши продукти – инертни материали, цитирани по-горе, които се предлагат от Кариера Монтана може да видите тук 

Нашият сайт има професионално бизнес представяне в интернет от domainhostname.net където всеки сайт от България може да си направи презентация.