Повече за сглобяемите къщи, изработени от дървен материал

Повече за сглобяемите къщи, изработени от дървен материал

Сглобяемите къщи от дървен материал в резултат на конструкцията, могат да бъдат подобни на рамковите, с изключение на теглото и коравината на къщата. Къща, изработена от дървен материал, се строи като дизайнер, корона по корона, но периодът на строителство, в зависимост от използваните материали, може да бъде от 3 до 12 месеца.

Също така е важно да се строят къщи от дървен материал с помощта на технология, в противен случай прътите на една къща могат да бъдат разрушени дори през първите 10-20 години от живота. Подобно на всички други видове къщи, тя се нуждае от поддръжка.

Сглобяемите къщи от дървен материал са построени на същия принцип като рамковите къщи:

  • доставка на материали до строителната площадка;
  • изграждане на къща от дървени трупи;
  • декорация на дома.

Цената на изграждането на къща от бар ще бъде значително по-висока от цената на рамкова къща (ако говорим за къщи за постоянно пребиваване или „зимни“ къщи). Това, което отличава рамковите къщи от дървените къщи (с изключение на технологията и разходите) е, че дървената къща е по-екологична.

Същност на модулните сглобяеми къщи

Модулните сглобяеми къщи са по-малко популярни от другите видове строителство. А материалите на модулните къщи са различни, а с тях и животът на къщата. Същността на модулните сглобяеми къщи е, че къщата е изградена от готови блокове (кутии), свързани помежду си и с тях чрез комуникация. След доставката на къщата, те могат да бъдат завършени чрез добавяне на нови модули и разширяване на жилищното пространство.

Често срещани са два вида модулни сглобяеми къщи:

-къщи от готови модули за помещения;

– къщи, издигнати от модулни стени.

Въпреки сходството на имената, строителните технологии и строителните възможности са значително различни. Готовите модулни „кутии“ се доставят на строителната площадка. И от тях къщата може да бъде изградена от 1 ден до 1 месец, като се вземат предвид комуникациите. Такива къщи имат редица ограничения по размер и в цялостната картина на къщата: ограничени архитектурни решения, ниски сгради (1-2 етажа, в зависимост от строителните технологии и материали). Срокът на експлоатация на такива къщи е около 50 години.